Showing 13-24 of 219 items.
อยู่ในบุญ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ธานน้ำใจช่วยต้านภัยโควิด-๑๙

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันวิสาขบูขา วันแห่งการประสูติ
ตรัสรู้ และปรินิพพาน

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์แห่งแรกของโลก 
อานิสงส์การสร้างเจดีย์...

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ
อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา

อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา 
ทำไม..ถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมธรรมยาตรา..ปีที่ ๘
"รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕"

อ่านต่อ
อยู่ในบุญเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฉลองชัยชิตัง เม ๑,๙๗๐,๐๐๐,๐๗๙ จบ
๗๙ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

พิธีลอยกระทงธรรม ๗ สี
ณ สระเศรษฐีทะเลบุญ 

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๓๕ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พิธีประดิษฐานเสาสีมา
บรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ 

อ่านต่อ