Showing 37-48 of 215 items.
อยู่ในบุญ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วันอาสาฬหบูชา
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

ปีติเบิกบานใจ
๖ บุญใหญ่วันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๑
วันประสูติ ตรัสรุ้ และปรินิพพาน

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

อนุโมทนาบุญ "ธรรมยาตรา ปีที่ ๖"

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมยาตรา ปีที่ ๖
"รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕"

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

มาฆบูชา 
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สวดธรรมจักร ๒๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ
บูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

อิ่มบุญสร้างความดี
ปลื้มกฐินสามัคคี

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

มหากฐิน
มหากาลทาน

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกันยายน พ.ศ.2560

๑๐๐ ปี
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมขัย
๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ