Showing 73-84 of 232 items.
อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

บรรพชาสามเณรล้านรูป
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา...

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ชิตัง เม ธรรมยาตรา
กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมกราคม พ.ศ.2559

ชิตัง เม หล่อหลวงปู่ทองคำ องค์ที่ ๘
พิธีตอกเสาเข็มมหาวิหาร...

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558

นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง
เพื่อสันติภาพโลก

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558

หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำ
องค์ที่ ๘

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

กตัญญูบูชา
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระผู้ปราบมาร

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกันยายน พ.ศ.2558

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

๔๗ พรรษา
วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

มุทิตา ป.ธ.๙
๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

Help for Nepal
 

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สร้างโรงครัว

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนเมษายน พ.ศ.2558

๒๒ เมษายน 
ร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรม

อ่านต่อ