Showing 49-60 of 219 items.
อยู่ในบุญ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

อิ่มบุญสร้างความดี
ปลื้มกฐินสามัคคี

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

มหากฐิน
มหากาลทาน

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกันยายน พ.ศ.2560

๑๐๐ ปี
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมขัย
๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

สวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชา
๑ ปี ๙๐ ล้านจบ

 

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ขับเคลื่อนจักรแห่งธรรม

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วันวิสาขบูชา ปี พ.ศ.๒๕๖๐
วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ธารน้ำใจสู้อุทกภัยใต้
ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมกราคม พ.ศ.2560

ทรงพระเจริญ

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

ร่วมสวดธรรมจักร
ร่วมรักษ์พระพุทธศาสนา

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤศจิกายน 2559

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

๑๓๒ ปี วันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

อ่านต่อ