Showing 25-36 of 207 items.
อยู่ในบุญ เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

๑๓๔ ปี วัดเกิดด้วยรูปกายเนื้อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ครบ ๑๐๑ ปี
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัย
สวดธรรมจักร ครบ ๖๖๒,๐๐๐,๐๐๐ จบ

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอาสาฬหบูชา
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ปีติเบิกบานใจ
๖ บุญใหญ่วันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

วันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๑
วันประสูติ ตรัสรุ้ และปรินิพพาน

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนเมษายน พ.ศ.2561

อนุโมทนาบุญ "ธรรมยาตรา ปีที่ ๖"

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมยาตรา ปีที่ ๖
"รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕"

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

มาฆบูชา 
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนมกราคม พ.ศ.2561

สวัสดีปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๑

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

สวดธรรมจักร ๒๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ
บูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว

อ่านต่อ
อยู่ในบุญ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

อิ่มบุญสร้างความดี
ปลื้มกฐินสามัคคี

อ่านต่อ